Verzekering

De ledenpolis van Triatlon Vlaanderen (3VL) is wereldwijd van toepassing op alle leden van 3VL.

De ledenpolis heeft 2 waarborgen:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derden): is op elk lid van toepassing (zowel voor recreanten als professionelen*). 
 • Lichamelijke ongevallen: is ook op elk lid van toepassing, behalve zij die recht hebben op een tussenkomst krachtens de wettelijke arbeidsongevallenverzekering (bijv. elitesporters).
  De waarborg lichamelijke ongevallen voorziet in geval van lichamelijk ongeval een terugbetaling van de medische kosten (na tussenkomst van het ziekenfonds) en anderzijds de uitkering van vaste vergoedingen in geval van overlijden, blijvende invaliditeit en tijdelijke werkongeschiktheid (zelfstandigen). Ze komt niet tussen bij ziekte.

Wat betreft de wedstrijden, is de polis van toepassing op evenementen die voorkomen: 

 • op de kalender van Triatlon Vlaanderen (zie link)
 • op de kalender van de Ligue Francophone de Triathlon & Duathlon (zie link)
 • op de kalender van de Internationale (link) & Europese Triatlon Unie (link)
 • op de kalender van Ironman (link), Challenge (link) en Xterra (link)
 • op de kalender van buitenlandse, erkende triatlonfederaties

Aan professionele triatleten, triatleten die deelnemen aan wedstrijden in binnen- en buitenland en/of met prijzengeld, wordt het advies gegeven hun situatie te bespreken met hun ziekenfonds. Indien het ziekenfonds bepaalde situaties uitsluit (bijv. bijstand en repatriëring bij beroepsgerelateerde reizen naar het buitenland), raden we hen aan zelf bij een verzekeringsmaatschappij een reisbijstandsovereenkomst af te sluiten of in te tekenen op polisnr. 45.427.948.

 

*Opgelet: professionelen die sporten onder gezag en toezicht van een organisatie (niet federatie, niet club) genieten niet van de verzekering. Bijvoorbeeld een prof die omwille van fiscale voordelen een bvba opricht of bijv. een prof die betaald wordt door een bedrijf. 

 

Verzekering

Vul het aangifteformulier in en stuur dit samen met een scan of duidelijke foto naar Triatlon Vlaanderen. Klik op het formulier op de "Verzenden" knop en dan wordt automatisch in Outlook een scherm geopend met het juiste mailadres van Triatlon Vlaanderen. Na controle stuurt Triatlon Vlaanderen dit door naar Ethias en kort daarna ontvangt het slachtoffer een ontvangstmelding met vermelding van het dossiernummer. Met dit nummer kan het slachtoffer vervolgens het dossier aanvullen en raadplegen bij Ethias.
 • Aangifteformulier (download)
 • Verzekeringshandleiding (download)
 • Algemene voorwaarden Sportpolis Ethias 2020 (download)
 • Specifieke voorwaarden Sportpolis Ethias 2020 (download)
Leden zijn verzekerd voor trainingen. Wordt er een onderscheid gemaakt tussen clubtrainingen en individuele trainingen? Neen, er wordt geen onderscheid gemaakt. Welke andere sporten zijn verzekerd bij de individuele trainingen?  De leden genieten eveneens van de ledenpolis wanneer zij, buiten hun club, volgende sporten beoefenen: zwemmen, fietsen, joggen, fitness (in een fitnesscentrum) en wandelsport (vestimentair engagement). Ik heb, als atleet, een extra verzekering via mijn werkgever. Bij welke verzekeringsmaatschappij geef ik mijn ongeval aan? Aan alle verzekeringen die mogelijk zouden kunnen tussenkomen. Na een ongeval ben ik opgenomen in de spoedafdeling maar heb geen medisch attest van de dokter. Wat moet ik doen? Voor aangifte is sowieso een medisch attest van de arts nodig, indien dit niet meer kan via het ziekenhuis, mag dit ook opgesteld worden door de huisarts. Ik doe een internationale wedstrijd en iemand beschadigt tijdens het fietsen mijn fiets. Hoe wordt dit geregeld? Fietsen kunnen verzekerd worden via een omniumverzekering (bijv. fietsomnium Callant). Het is zeer moeilijk om de schade te verhalen op iemand anders wegens gebrek aan fout. Wat als ik de veroorzaker ben van schade op een internationale wedstrijd? Als lid geniet je van de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid van de ledenpolis. Noteer dat onderlinge (tussen sportbeoefenaars) materiële schade uitgesloten is van de verzekering. De burgerlijke aansprakelijkheid ingevolge lichamelijke schade aan derden is wel verzekerd, ook onderling. Ook materiële schade aan derden (bijv. een naast de weg geparkeerde auto) is verzekerd. Een individuele verzekering heeft voorrang op de ledenpolis van 3VL. Op 1 februari neem ik een jaarlidmaatschap. Er wordt me een medisch attest gevraagd. Dat zal ik rond 15 februari in orde hebben. Op 8 februari heb ik toch al een ongeval. Ben ik verzekerd? U bent verzekerd vanaf de eerste kalenderdag nadat uw lidmaatschapsaanvraag is ingediend en uw betaling (aan de club of rechtstreeks aan 3VL) in orde is gebracht. Clubactiviteiten zijn verzekerd. Is het volgende ook inbegrepen: bestuursvergaderingen, stage, activiteit buiten reguliere trainingen, BBQ, … Meer info via de verzekeringshandleiding (zie link). Leden zijn sowieso verzekerd op clubactiviteiten. Een bestuursvergadering is een clubactiviteit; bestuursleden die lid zijn van Triatlon Vlaanderen, zijn dus ook verzekerd op deze activiteit. Sowieso valt een buitenlandse stage voor leden onder een verzekerde clubactiviteit. Niet-leden zijn hierbij enkel verzekerd indien ze meegaan als begeleider. Ongevallen buiten hun vrijwilligerswerk zijn niet verzekerd (bijv. een uitstap tijdens een training van de atleten). Bij activiteiten in het buitenland is het advies om dit te bespreken met het ziekenfonds. Sommige situaties worden uitgesloten en dan is een bijkomende reisverzekering wenselijk (voor bijstand bij ongeval en ziekte, repatriëring, ...). In hoeverre moet over bovenstaande gecommuniceerd worden door de club? Meer info via de verzekeringshandleiding (zie link). Als club organiseren we een evenement dat erkend wordt door Triatlon Vlaanderen. Wat met schade aan gebouwen, installaties of gehuurd materiaal? Wat met de vrijwilligers? Om mogelijke schade aan gebouwen en inboedel ter beschikking gesteld van de eigenaar/uitbater van het gebouw, valt dit onder contractuele aansprakelijkheid (en dus niet de 3VL-polis).  Indien er materiaal wordt gehuurd of geleend, wordt hiervoor best een aparte polis "alle risico's" afgesloten. Vrijwilligers die in opdracht van de club hulp verlenen aan de organisatie en het verloop van het evenement (opbouw, tijdens evenement, afbraak), zijn tevens verzekerd.
Voor atleten:  Voor clubs of organisaties: 
 • Inschrijvingsformulier Bestuurdersaansprakelijkheid  (download)
 • Inschrijvingsformulier Ingebruikname van lokalen en gebouwen van derden (download)

Meer vragen? Contacteer ons via aangifte@triatlon.vlaanderen