Goed bestuur & privacy

good-governance-blog

Triatlon Vlaanderen engageert zich voor goed bestuur en volgt hiermee de nieuwe richtlijnen en code die door de Vlaamse overheid vanaf 1 januari 2017 werd opgelegd. Op basis van uitgebreid arsenaal aan concrete regels en tips, kunnen sportfederaties zich inzetten voor goed bestuur en worden daarvoor dan ook beloond. De basisprincipes? Transparantie, democratie en een degelijke interne controle.

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste documenten/links waarbij ons goed bestuur en privacyrichtlijnen aan bod komen.

Goed Bestuur

Privay (GDPR)