Werk jij mee aan ons jeugdsportbeleid?

50d_20140817_130246_DSC_4091_copy_LR

De verdere ontwikkeling (zowel in kwaliteit als kwantiteit) van jeugdsport staat hoog op de agenda van Triatlon Vlaanderen. Zo besliste de algemene vergadering onlangs een deel van de reserves toe te wijzen aan een bestemd fonds voor jeugdsport. Door de opmaak van een jeugdsportactieplan zullen deze middelen duurzaam geïnvesteerd worden. Wil jij dit mee vorm geven? Stel je dan kandidaat voor onze werkgroep jeugdsport!

Samenstelling

Om tot een goed resultaat te komen stellen we graag een groep samen met verschillende expertises. Volgende profielen (niet limitatief) komen alvast in aanmerking:

  • Jeugdclubbestuurder/coördinator
  • Jeugdtrainer
  • API (aanspreekpersoon integriteit)
  • Atleet (minstens 3 jaar ervaring in de jeugdcategorieën)

Doelstelling

De werkgroep zal input en advies geven bij de opmaak van het jeugdsportactieplan. Doel is om dit plan voor de zomervakantie af te ronden.

Verwachtingen

Bereid zijn om actief mee te werken en expertise te delen betreffende jeugdsport. Hiervoor ben je bereid je vrij te maken voor 3 (digitale) overlegmomenten.  

Geïnteresseerde kandidaten sturen een mailtje naar info@triatlon.vlaanderen met een korte motivatie.