Vorming Sport met Grenzen

sport_met_grenzen

Wat doe je als een sporter foto’s neemt van meisjes onder de douche? Hoe bied je het meeste privacy maar bewaak je toch orde in de kleedkamers? Hoe ga je om met aanrakingen in de sport? Welke afspraken maak je op sportkamp?

De kans dat ook jouw sportorganisatie vroeg of laat wordt geconfronteerd met signalen of vermoedens van ongepast lichamelijk of seksueel gedrag is dus reëel. Wie er pas bij stilstaat als er een concreet probleem is, zal misschien niet op de juiste manier reageren. Ga daarom aan de slag met het instrument “Sport met Grenzen” (vlaggenspel) en anticipeer als club op ongewenste situaties.

Als clubvertegenwoordiger of -API (aanspreekpersoon integriteit) kan je gratis deelnemen aan één van onderstaande vormingen “Sport met Grenzen”:

  • Donderdag 7 november vanaf 18u30 tot 21u30 in Willebroek: inschrijven via deze link
  • Donderdag 28 november vanaf 18u30 tot 21u30 in Brugge: inschrijven via deze link
  • Halverwege januari wordt een extra vorming georganiseerd in Antwerpen (meer info binnenkort)
  • Meer weten over de vorming? Lees hier meer

Vanaf 2020 is de club-API opgenomen in het jeugdfonds als één van de verplichte criteria. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt als iemand binnen de club een vraag of klacht heeft rond (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Voor deze API’s worden specifieke bijscholing georganiseerd; met name de vorming “sport met grenzen” en een tweede specifieke vorming “club-API” (hier kan je slechts aan deelnemen na het volgen van “sport met grenzen”).

Wil je ook een laagdrempelig aanspreekpunt creëren in jouw sportclub, download hier een profielbeschrijving die hierbij kan helpen.

Meer vragen? Contacteer ons via clubs@triatlon.vlaanderen