Gezond & ethisch sporten

In 2013 heeft de Vlaamse Regering het decreet “gezond en ethisch sporten” (GES) afgekondigd waarbij sportfederaties een leidraad krijgen en gestimuleerd worden om deze 2 belangrijke pijlers op te nemen in hun werking. Ook Triatlon Vlaanderen heeft een aantal elementen om het gezond & ethisch sportbeleid binnen triatlon en multisport te onderbouwen. Hieronder een opsomming van enkele componenten die bijdragen tot dit GES-beleid.

Gezond & ethisch sporten