Gezond & ethisch sporten

 1. Gezond aan triatlon/multisport doen

Iedereen, zij het nu jong of oud, man of vrouw, competitief of eerder recreatief, kan aan triatlon/multisport doen! Er zijn zoveel verschillende afstanden en formats binnen triatlon & multisport waardoor er wel voor iedereen een gepaste formule is om van te proeven. De combinatie van de 3 sporten zorgt er ook voor dat er diversificatie is in het trainingsproces en zo minder risico op blessures. Toch neemt het trainingsvolume toe en daarom is het wel belangrijk om verantwoord te trainen, bij voorkeur onder begeleiding van een gekwalificeerde (club)trainer.

Als federatie nemen we o.a. onderstaande maatregelen in het kader van medisch verantwoord sporten, algemeen maar ook specifiek ter ondersteuning van de clubs en organisaties waarmee we samenwerken:

 1. a. Sportmedische keuring

Atleten met een competitieve licentie (mogelijk vanaf 12 jaar) moeten zich om de 4 jaar (of 2 jaar voor 40+) medisch geschikt laten verklaren door een arts.

Vanaf 2017 heeft de VTDL, op advies van haar medische commissie, een wijzigingen doorgevoerd rond het sportmedisch onderzoek voor atleten met een jeugd- of wedstrijdlicentie. Dit om het risico op problemen tijdens training en wedstrijden zo efficiënt mogelijk te verlagen.
Zo werd de frequentie van het verplicht sportmedisch onderzoek van”om de 4 jaar” verlaagd naar “om de 2 jaar” voor atleten van 40 jaar of ouder (geboortejaar is steeds van toepassing). Vanaf 40 jaar is er immers een groter risico op vernauwingen van de kransslagaders die kunnen leiden tot een hartinfarct en plotse dood.
Wie ook veel trainingsuren presteert (meer dan 15u/week) en gedurende meerdere jaren, heeft een grotere kans op structurele aanpassingen van de hartspier, wat een groter risico geeft op ritmestoorissen of geleidingsstoornissen. Deze kunnen potentieel tot een plots overlijden leiden. Dus ook voor deze atleten is het raadzaam om het sportmedisch onderzoek om de 2 jaar te laten uitvoeren.
Indien u last heeft van duizeligheid of pijn op de borst tijdens of na een inspanning, zou dit kunnen wijzen op een hartaandoening en is het raadzaam zo snel mogelijk een preventief sportmedisch onderzoek te laten uitvoeren.

Het sportmedisch onderzoek kan uitgevoerd worden door een huisarts (met bijkomende sportkeuringsopleiding), een erkende sportarts of een hartspecialist en dient de volgende elementen te omvatten:

 • Een bevraging van persoonlijke en familiale risicofactoren
 • Een lichamelijk onderzoek
 • Een rustelektrocardiogram (voor risicoatleten en atleten vanaf 40 jaar)
 • Een orthopedisch onderzoek (voor risicoatleten en atleten vanaf 40 jaar)
 • Een berekening van het risico op hart-en vaataandoeningen, gebaseerd op de SCORE risico-analyse die een combinatie is van de verschillende risicofactoren zoals cholesterolwaarde, leeftijd, geslacht, bloeddruk, rookstatus (nodig voor atleten vanaf 40 jaar)

Voor atleten die niet beschikken over een competitieve licentie maar wel willen deelnemen aan wedstrijden, kan het zijn dat de organisatie in kwestie een medisch attest verplicht. Het is belangrijk dat de atleet zich bewust is van de sportieve uitdaging die hij/zij aangaat en hiervoor de geschikte fysieke conditie heeft. Voor risicogroepen wordt een sportmedisch keuring zeker aanbevolen.

Voor gedetaileerde instructies omtrent het sportmedisch onderzoek: Zie www.sportkeuring.be

 1. b. Medische voorschriften bij wedstrijddeelname
 • Maximum afstanden per leeftijdscategorie: zie Sportreglementen, appendix A
 • Gezondheidscriteria: zie Sportreglementen, hoofdstuk 2.3
 • Tijdslimieten per discipline: zie Sportreglementen, hoofdstuk 2.3
 • Medische verzorging: zie Sportreglementen, hoofdstuk 2.3
 1. c. Dopingprocedures

  • Algemene info op website
  • Elitesporters: zie tuchtreglement in HHR VTDL
  • Instructies voor organisatoren omtrent dopingcontrole
 2. 1.d. Clubondersteuning m.b.t. gekwalificeerde trainers & doelgroepwerking

 

Ethisch verantwoord sporten