Topsportstatuten voor studenten hoger onderwijs

De VTDL topsportcommissie heeft haar beleid inzake het positief adviseren van aanvragen voor topsportstatuten voor studenten hoger onderwijs neergeschreven in een nieuw reglement. De topsportcommissie zal in haar beoordeling van de aanvragen terugvallen op onderstaande criteria:

  1. de kandidaat is lid van een club aangesloten bij de VTDL
  2. de kandidaat spreidt de studies, waarbij maximaal 40 studiepunten per jaar worden opgenomen
  3. de kandidaat geeft een overzicht van de doelstellingen op sportief vlak en studievlak op korte termijn (volgende seizoen) als middellange termijn (2-5 jaar)
  4. de kandidaat voldoet aan de sportieve criteria: ofwel een minimaal het B-niveau gehaald hebben van deVTDL topsportcriteria, ofwel een podium behaald hebben op het BK triatlon of duatlon, ofwel andere resultaten behaald hebben waarvan de kandidaat kan aantonen dat ze van een vergelijkbaar niveau zijn als de bovenstaande prestaties
  5. de kandidaat geeft aan in welke mate het topsportstatuut een meerwaarde betekent

Het reglement zal binnenkort als download beschikbaar komen op deze website.

Het aanvraagformulier of het reglement kan bekomen worden bij de topsportco