Topsportcommissie – Algemene info

Triatlon Vlaanderen voert een tweesporenbeleid waar zowel de recreatieve sporter als de topsporter aan bod komt. De topsportcommissie is het adviesorgaan binnen 3VL die het topsportdossier opvolgt. 

Enkele thema’s die in deze commissie aan bod komen zijn:

  • Opmaak en opvolging van het strategisch plan topsport;
  • Opmaak en opvolging van het jaaractieplan topsport;
  • Opmaak van de selectiecriteria;
  • Subsidiedossiers topsport;
  • Opvolging van de internationale tendenzen in topsport;
  • Goedkeuren van topsportstatuten.

Daarnaast engageren de commissieleden zich om topsportgerelateerde thema’s of vragen die worden aangereikt door de leden van 3VL op te nemen. Heb je een specifieke vraag of wens je een bepaald thema op de agenda van de commissie te plaatsen? Dan kan je dit doorgeven aan de commissievoorzitter via volgende contactgegevens:

  • Mail: reinout.van.schuylenbergh@triatlon.vlaanderen
  • Mobiel: 0497/58.97.87