Time Out tegen Pesten

Time_Out_tegen_Pesten

Pesten is een ingrijpende vorm van geweld waarmee ook minderjarige sporters in Vlaamse sportorganisaties te maken krijgen. Het is kwetsend, schadelijk en soms zelfs levensbedreigend. Daarom wil de Vlaamse sportsector het thema pesten grondig aanpakken. Coaches en bestuurders werden in 2016 geïnformeerd, opgeleid en gestimuleerd om actief aan een pestvrije omgeving te werken. De Vlaamse sportwereld bouwt zo mee aan een klimaat waarin kinderen en jongeren zich op persoonlijk en sportief vlak ten volle kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Week tegen Pesten 2016-2017-…

Eind januari 2016 doken op sociale media de eerste Time Out-foto’s op: tal van topsporters vroegen met het ondertussen bekende handgebaar een Time Out via #TOPindesport, zonder verdere verduidelijking. Massaal veel likes & shares later werd #TOPindesport trending op Twitter en hield het mysterie zelfs Sporza in de ban! Zij kopten: “Vlaamse topsporters maken ons nieuwsgierig met Time Out-gebaar. Bij de start van de Week tegen Pesten van 2016 werd alles ontrafeld: Philippe Muyters, Vlaams minister van Sport, lanceerde samen met Kristine De Martelaer, voorzitter van ICES en topatleten Eline Berings en Axelle Dauwens de Time Out tegen Pesten campagne.

Een jaar later tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten 2017 van 17-24 februari kon je de #TOPindesport opnieuw niet bijbenen. Maar liefst 25 sportfederaties engageerden zich om de origineelste Time Out foto te belonen met een prijs. Van jong tot oud, groot tot klein, atletiek tot zwemmen, serieus tot knotsgek, in sportkledij tot carnavalplunje…
Schitterend hoe heel sportend Vlaanderen stilstond bij het thema. We kijken alvast uit naar de Week tegen Pesten van volgend jaar (2-9 februari 2018)!

6 acties met bruikbare instrumenten

Hoewel de Time Out tegen Pesten een jaarcampagne is, zijn we zeker niet op een eindpunt gekomen. De verzamelde informatie en ontwikkelde materialen van TOP zijn vanaf nu volledig ter beschikking voor sportfederaties voor het ondersteunen van clubs bij het omgaan met het thema pesten. Het hele jaar door lanceerden Eline Berings, Marc Herremans, Jolien D’Hoore, Seppe Smits en Kimberly Buys 6 TOP-acties waarmee sportorganisaties aan de slag kunnen gaan. Elke actie wordt ondersteund door één of meerdere instrumenten en deze zijn gratis online beschikbaar via www.topindesport.be/acties.

Daarom roepen we jullie ook op om zelf een Time Out foto te posten op jullie sociale media (#TOPindesport) of een actie te ondernemen. Samen maken we werk van een pestvrij sportklimaat en geven we aan iedereen te kennen dat pesten geen plaats heeft binnen de sportwereld.

Wie meer informatie wil over dit thema, verwijzen we graag door naar de website van de campagne: www.topindesport.be