Time Out tegen Pesten! #topindesport

Ook de Vlaamse Triatlon & Duatlon Federatie gaat voor een TOP sportomgeving en zegt Time Out tegen Pesten!

De Vlaamse sportsector zet in 2016 het thema pesten hoog op de agenda. Ook wij delen deze visie en vragen mee een Time Out tegen Pesten. Pesten is een ingrijpende vorm van geweld waarmee ook minderjarige sporters in Vlaamse sportorganisaties te maken krijgen. Het is kwetsend, schadelijk en soms zelfs levensbedreigend. Daarom wil de Vlaamse sportsector het thema pesten grondig aanpakken. Coaches en bestuurders
worden in 2016 geïnformeerd, opgeleid en gestimuleerd om actief aan een pestvrije omgeving te werken. De Vlaamse sportwereld bouwt zo mee aan een klimaat waarin kinderen en jongeren zich op persoonlijk en sportief vlak ten volle kunnen ontwikkelen en ontplooien.

De campagne loopt het hele jaar door onder de titel Time Out tegen Pesten, ook wel TOP in de sport. Nadat tal van topsporters de campagne steunden via de sociale media (#topindesport), is het nu aan ons om een Time Out te vragen en het thema pesten op de agenda te zetten. Wij zeggen alvast luidop Time Out tegen Pesten!

Wie meer informatie wil over dit thema, verwijzen we graag door naar de website van de campagne: www.topindesport.be. Je kunt ook altijd terecht bij het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES) voor informatie over pesten en andere ethische thema’s.