Succesvolle talentdag

WhatsApp Image 2020-10-05 at 18.09.02

Een vijftigtal jongeren vonden afgelopen zaterdag de weg naar het Leuvense sportkot, de universitaire LO faculteit, voor de talentdag van Triatlon Vlaanderen. De jongeren toonden hun talenten tijdens een zwem-, fiets- en loopproef. Onze development coaches, headcoach en Belgian Hammer Valerie Barthelemy zagen heel wat inzet en enthousiasme bij deze ambitieuze tieners. De ouders kregen een infosessie met toelichting over de topsportwerking. Alle atleten ontvangen eerstdaags een fiche waarin hun resultaten worden genoteerd. (foto: Glenn Poleunis)