Startdag Triatlon Vlaanderen

brainstorm

Triatlon Vlaanderen zet het nieuwe jaar in met een startdag waarbij we de triatlon- en multisportgemeenschap uitnodigen om creatief na te denken over een aantal uitdagingen zodat we er in de praktijk een oplossing aan kunnen geven.

Hoe kunnen we op lokaal niveau de jeugd warm maken voor triatlon? Hoe kunnen we het best dames aantrekken naar onze sport? Hoe kunnen organisaties beleving of innovatie gaan creëren binnen hun wedstrijdformat? 

Dit zijn enkele voorbeelden van onderwerpen die aan bod kunnen komen, uiteraard kan u zelf ook een suggestie doen die bijdraagt aan de verdere groei van triatlon/multisport binnen Vlaanderen.

Concept

Er wordt gestart met een actieve werksessie waarbij u als deelnemer kan deelnemen aan één van onderstaande 3 werkgroepen. De aanpak/vorm van elke sessie kan verschillen en zal worden meegedeeld bij aanvang van de startdag. Binnen deze werkgroepen wordt rond een concreet thema gewerkt om uiteindelijk concrete voorstellen te formuleren die Triatlon Vlaanderen verder kan uitwerken voor haar stakeholders.

Naast de werkgroepen is er een netwerkmoment en voor wie de daad bij het woord wil voegen, kan eventueel in de namiddag het loopparcours van de Antwerp Triatlon op 17 juni 2018 verkennen (activiteit afhankelijk van aantal deelnemers).

Voor wie?

Iedereen met een passie voor de sport is welkom maar we vragen een actieve input en dus mensen die willen meedenken, in of out the box 😉 Hoe creatiever, hoe beter. Inschrijven op voorhand is wel verplicht, via deze link.

Wanneer? Zaterdag 20 januari 2018

Locatie? Huis van de Sport te Berchem

Programma

  • 9u onthaal
  • 9u30 start werksessies
  • 12u30 broodjeslunch & netwerkmoment
  • namiddag: mogelijkheid tot parcoursverkenning (lopen) van de Antwerp Triathlon 17/6/2018 (afhankelijk van aantal deelnemers)

Transport? Het Huis van de Sport is bereikbaar via openbaar vervoer (op 15 min wandelen van station Antwerpen-Berchem). Kom je met de auto? Hou dan rekening met de lage-emissiezone in Antwerpen.

Parking? Er is gratis parking aan de achterkant van het Huis van de Sport (inrit via Wijnstraat). Indien alle plaatsen volzet zijn; kan men parkeren in de buurt (betalend – groene zone).

Werkgroepen

Heel wat deelnemers of geïnteresseerden hebben suggesties doorgestuurd voor deze startdag, dit vertaalt het grote engagement en dat appreciëren we. Op de startdag willen we echter rond concrete thema’s werken en dus kunnen niet alle suggesties aan bod komen. Deze zullen wel na de startdag kort worden toegelicht of beantwoord via een open brief.

1. Werkgroep doelgroepen

Binnen Vlaanderen zijn er ongeveer evenveel mannen als vrouwen en in bepaalde sporten (zoals lopen & fietsen) zien we deze gendergelijkheid min of meer opgaan. Echter, binnen triatlon en multisport vormen de dames slechts 20% van de totale populatie. Welke producten of diensten kunnen er gecreëerd worden om meer dames (jeugd, adolescent, werkend & moeder, kinderen uit huis, gepensioneerd, …) van onze sport te laten proeven?

Een tweede luik richt zich specifiek op de recreatieve of lichte sporters. Slechts een beperkt deel van de recreatieve of lichte sporters vindt zijn of haar weg naar de club, de organisatie of Triatlon Vlaanderen zelf. Veel clubs staan open voor iedereen maar is het aanbod en de communicatie hierop afgestemd? Hoe of via welke producten of diensten kan een club/organisatie/3Vl die doelgroep meer bewust gaan aanspreken?

2. Werkgroep events

We leven in een maatschappij waarin ‘beleving’ centraal staat en die beleving wordt constant gedeeld met anderen. Hoe kunnen triatlon- en multisportorganisaties deze beleving versterken? Op welke manieren kan er geïnnoveerd worden (zonder dat noodzakelijk dit veel geld of middelen kost)? Wat zijn de mogelijkheden op vlak van marketing? We bekijken good practices maar willen ook verder kijken naar de toekomst toe. Welke rol kan Triatlon Vlaanderen hierin spelen?

3. Werkgroep goed bestuur

Deze werkgroep richt zich specifiek op de werking van Triatlon Vlaanderen en de stappen richting meer goed bestuur. Er wordt nagedacht over de werking van de Raad van Bestuur, de samenstelling en werking van de Algemene Vergadering. Hoe kan er gewerkt worden naar een betere communicatie & transparantie? Welke aanpak naar extra inkomsten via partnerships, affiliate marketing, …?

Deelnemers van deze werkgroep kunnen ter voorbereiding het vernieuwde Huishoudelijk Reglement 3Vl doornemen, alsook onze webpagina ‘goed bestuur‘ doornemen.

Wat betreft topsport zijn er tot nu toe geen inschrijvingen voor deze sessie dus deze werkgroep valt weg. Indien er toch suggesties of vragen zijn, kunnen deze eventueel aan bod komen binnen de werkgroep ‘goed bestuur’ of kan men hiervoor ook contact opnemen met de topsport manager.

Kan je er omwille van omstandigheden toch niet bij zijn maar heb je wel suggestief of ideeën? Stuur ons dan zeker een mailtje met jouw feedback!