Seppe Odeyn toch Belgisch kampioen crossduatlon 2016

Op het afgelopen BK crossduatlon te Retie was er enige beroering omtrent de uitslag (onder voorbehoud) bij de heren. Concreet werd het lidmaatschap van overall winnaar Bart Aernouts in vraag gesteld, een voorwaarde om Belgisch kampioen te worden. De atleet had zich met een daglicentie ingeschreven en kon bij inschrijving op dag van de wedstrijd geen geldige licentie voorleggen. Er was in de week voor het BK wel een aanvraag tot lidmaatschap ingediend maar op vrijdag was er nog geen goedkeuring gegeven door de club. De licentie kan pas per email worden opgestuurd na goedkeuring door de club en indien aan alle voorwaarden van de liga is voldaan.
De CRO heeft na kennisname van alle elementen en in overeenstemming met de sportreglementen uiteindelijk geoordeeld dat Bart Aernouts niet over een geldige licentie beschikte en dus niet voldeed aan de voorwaarden om Belgisch kampioen te worden (Sportreglementen Art 18.1.a).

Seppe Odeyn is dus Belgisch kampioen Crossduatlon. De tweede en derde plaats gaan respectievelijk naar Bart Borghs en Geert Lauryssen.

De VTDL benadrukt nogmaals om tijdig de licentie in orde te brengen. Dankzij de automatisatie (online VTDL-website) is de verwerking van de aanvraag tot een minimum beperkt. Wanneer de club de aanvraag goedkeurt en indien aan alle voorwaarden is voldaan bevestigt de liga onmiddellijk het lidmaatschap via mail met de geldige licentie. Men is pas aangesloten bij de liga wanneer men in het bezit is van een geldige licentie.