Secundair onderwijs en topsport combineren? Het kan!

Schermafbeelding 2018-08-30 om 15.31.15

Triatleten die wensen topsport en secundair onderwijs (3e graad) succesvol te combineren kunnen een vraag stellen voor een F-statuut. Het F-statuut laat toe dat schooluren worden vrijgemaakt voor begeleide trainingsuren. In het huidige schooljaar genieten Hanne Peeters, Wout Franco en Rik Malcorps van dit statuut. De aanvraag voor dit statuut verloopt volgens dit stappenplan:

  1. Kandidatuur stellen via e-mail aan topsport@triatlon.vlaanderen, vergezeld met informatie over sportverleden, behaalde prestaties, besttijden op 400m zwemmen en 3000m lopen en een korte beschrijving van je omkadering en trainingsprogramma.
  2. Deelnemen aan de nationale testdag op 24 februari. Inschrijven enkel via deze link.
  3. Indien voldaan aan de selectiecriteria doet de federatie een aanvraag bij Sport Vlaanderen.
  4. Sport Vlaanderen organiseert op 19 juni en 19 augustus  selectiecommissies waarop de dossiers worden behandeld.
  5. Na toekenning door Sport Vlaanderen en akkoord van de klassenraad van de school, wordt het statuut verleend.