Samenstelling commissies VTDL

Hieronder de samenstelling van de verschillende commissies. Deze commissies zijn samengesteld voor vier jaar (één Olympiade). Meer info vindt u in ons Huishoudelijk Reglement (p.10). Kandidaten voor openstaande posten kunnen zich melden bij de secretaris generaal VTDL: Stefaan Depaepe. Kandidaten moeten lid zijn van de VTDL.

Topsportcommissie:

 • Topsportcoördinator: Reinout Van Schuylenbergh
 • Headcoach: Nick Baelus
 • Atletenvertegenwoordiger: Koen Veramme
 • Afgevaardigde topsportclubs: Thomas Steurbaut
 • Sporttechnisch coordinator: Sofie Dely
 • Extern expert: Erwin Koninckx
 • Afgevaardigde Sport Vlaanderen: Bert Six
 • Afgevaardigde RVB: Johan Druwé
 • Afgevaardigde medische commissie: wordt op de eerstvolgende MC aangeduid
 • Er is nog plaats vacant voor een extern expert.

Medische commissie:

 • Cardioloog: Tom Rossenbacker
 • Cardioloog: Mark Lamotte
 • Vertegenwoordiger Raad van Bestuur: Rian Van Rampelbergh
 • Kinesist: Koen Volkaerts
 • Topsportcoördinator: Reinout Van Schuylenbergh
 • Cardiologie: openstaande post (#1)
 • Sportgeneeskunde: openstaande post (#2)
 • Paramedicus: openstaande post (#1)

TO-commissie

 • Chief Race Official: Dirk Bogaert
 • Chief Race Official: Christoph De Vos
 • Chief Race Official: Patrick Hendrickx
 • Vertegenwoordiger Raad van Bestuur: Werner Taveirne
 • Sporttechnisch coördinator: Sofie Dely
 • Afgevaardigde van de VTDL-organisatoren: openstaande post
 • Afgevaardigde van de atleten: openstaande post

Organisatorencommissie

 • Lokaal Organisatie Comité: Kris Verbiest (Mechelen)
 • Lokaal Organisatie Comité: Katty Vandriessche (Wachtebeke)
 • Vertegenwoordiger Raad van Bestuur: Staf Aerts
 • Sporttechnisch coördinator: Sofie Dely
 • Chief Race Official: Dirk Bogaert
 • Afgevaardigde van de atleten: openstaande post (VTDL-lid, minstens 18 jaar)
 • Afgevaardigde van de organisatoren: openstaande post

Financiële commissie

 • Afgevaardigde VTDL leden: Walter Keersmaekers
 • Afgevaardigde Raad van Bestuur: Guido Derore
 • Secretaris generaal: Stefaan Depaepe
 • Administratief medewerker: Sven Vereecken

Juridische commissie:

 • Vertegenwoordiger Raad van Bestuur: Staf Aerts
 • Openstaande vacature: Jurist

Jeugdcommissie

 • Vertegenwoordiger jeugdtrainer: Wouter Timmerman (ITC)
 • Jeugdatleet: Louis Raskin (2000) – (WTT) jeugdatleet
 • Vertegenwoordiger Raad van Bestuur: Katty Van Driessche
 • Vertegenwoordiging jeugdclub: Wendy Aerts (KTT)
 • Coördinator Jeugd & recreatie: Greet Smekens
 • Openstaande vacature: jeugdatleet (#2)