Panathonverklaring over ethiek in de jeugdsport

panathlon

Elke jongere heeft het recht om te sporten op zijn of haar eigen maat. Om het recht op sport op jongerenmaat te vrijwaren en kracht bij te zetten, werd de Panathlonverklaring ontworpen. Deze verklaring vertrekt van de noden van het kind en is opgebouwd uit vijf grote thema’s:

 1. Het uitdragen van positieve waarden,
 2. Het bannen van alle vormen van discriminatie,
 3. Het nemen van preventieve en curatieve maatregelen,
 4. Het verwelkomen van sponsors in overeenstemming met de hoofddoelstellingen van jeugdsport,
 5. Het onderschrijven van het Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport.

Alle kinderen hebben het recht

 • Sport te beoefenen
 • Zich te vermaken en te spelen
 • In een gezonde omgeving te leven
 • Waardig behandeld te worden
 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
 • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • In veilige omstandigheden aan sport te doen
 • Te rusten
 • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Ik wil de Panathlonverklaring ondertekenen

Organisaties en personen kunnen de Panathlonverklaring voortaan digitaal ondertekenen via www.ethischsporten.be/panathlonverklaring. Na registratie verschijnt de ondertekening meteen online op de lijst met ondertekenaars. Deze lijst geldt als de enige officiële lijst met ondertekeningen voor Vlaanderen. Per mail krijgen ondertekenaars een persoonlijk attest toegestuurd dat gebruikt kan worden voor promotie of als bewijsstuk voor een subsidiedossier.