Opstart commissie gezond en ethisch sporten

Logos

Triatlon Vlaanderen wil de sportparticipatie bevorderen op een veilige en gezonde manier, zo willen we bijdragen aan een kwalitatieve sportbeoefening. Om het beleid hieromtrent vorm te geven wordt een nieuwe commissie gezond en ethisch sporten opgestart. Deze commissie is een hervorming van de medische commissie die niet meer als zodanig zal bestaan.

Meer info via volgende link.