Oproep: werkgroep 'leerplan triatlon'

Ter gelegenheid van de dag van de trainer stelde de VTDL haar Raamplan Triatlon voor, een kaderdocument op basis waarvan heel wat nieuwe projecten zullen worden ontwikkeld. Een van deze projecten is het opmaken van een trainingshandleiding voor jeugdtrainers, een leerplan triatlon. Om dit ambitieus project te realiseren zoeken we naar gemotiveerde trainers die hier een bijdrage willen leveren.

Wil u graag deel uitmaken van de werkgroep die deze handleiding zullen ontwikkelen of wenst u meer informatie te ontvangen, neem dan contact met Reinout Van Schuylenbergh.