Oproep: vertegenwoordig de multisportdisciplines in de Raad van Bestuur!

Bestuur

Sinds april 2020 is de Raad van Bestuur verkozen voor een nieuwe beleidsperiode van 4 jaar. Recent werd er een interne oefening gehouden om erover te waken dat het bestuur voldoende representatief is voor alle leden van de federatie. Hieruit werd geconcludeerd dat niet alle disciplines voldoende vertegenwoordigd zijn. Het bestuur wenst hierop in te spelen door gebruik te maken van de (statutaire) mogelijkheid om maximum twee leden te coöpteren en doet hiervoor deze specifieke oproep.

Meer informatie kan je terugvinden via volgende link.

Wist je reeds dat alle verslagen van vergaderingen van commissies, werkgroepen en bestuur openbaar op onze website staan? Je kan je ze steeds terugvinden op volgende pagina.