Oproep evenementencommissie

TRIATHLON VIERSEL

Triatlon Vlaanderen wil het beleid inzake evenementen verder vorm geven en dit met de betrokken stakeholders uit het veld. De nieuwe evenementencommissie verleent advies over verschillende onderwerpen zoals wedstrijdkalender en planning, competitie en recreatie, ondersteuningsbeleid naar organisatoren, labelling van wedstrijden, reglementen, circuits, … 

De samenstelling van deze commissie bestaat uit:

  • 2 vertegenwoordigers 3VL-organisatoren (triatlon – multisport)
  • 2 vertegenwoordigers officials
  • 1 vertegenwoordiger atleten (lid van 3VL)
  • 3VL-medewerker en 3VL-bestuurslid

Deze commissie is een hervorming van de organisatorencommissie en de Technical Official commissie, die niet meer als zodanig zullen bestaan.  De evenementencommissie komt maximaal 4x/jaar samen. 

Voelt u zich geroepen om als vertegenwoordiger van de 3VL-organisatoren of atleten binnen deze commissie te zetelen? Stuur dan uw kandidatuur met motivatie door via info@triatlon.vlaanderen en dit voor 1 november