Master@heart zoekt 45-70 jarigen als proefpersoon voor dit onderzoek

logo

‘Op donderdag 18 oktober werd het Master@Heart project voorgesteld in het Sven Nys Cycling Center. UZ Leuven, UZA en het Jessa ziekenhuis Hasselt zoeken samen 2000 sporters en niet-sporters voor een grootschalige studie.  Doel is om de alsmaar groeiende groep mensen die op oudere leeftijd willen sporten een antwoord te bieden op de vraag hoe ze verantwoord kunnen sporten. Ex-veldritkampioen Sven Nys is peter van het project en als organisatie staan we hier ook volledig achter.

De laatste 20 jaar is het aantal duursporters van middelbare leeftijd en ouder sterk toegenomen. Ondanks de onweerlegbare gunstige effecten van sporten op hart- en vaatziekten blijft deze laatste, samen met kanker, de belangrijkste doodsoorzaak in onze huidige westerse maatschappij. Ouderdom en het mannelijke geslacht zijn naast verhoogde bloeddruk, suikerziekte, verhoogd cholesterol, overgewicht, roken, verminderde lichaamsbeweging en een familiale belasting de belangrijkste risicofactoren.

Het toegenomen aantal duursporters op middelbare leeftijd doet de vraag rijzen hoe we optimaal kunnen profiteren van de beschermende effecten van duursportbeoefening en mogelijk nadelige effecten (zoals voorkamerfibrillatie en verlittekening) kunnen vermijden.

Via een online-vragenlijst zullen de onderzoekers 2000 vrijwilligers ondervragen. Daarin zoeken ze drie types: personen ouder dan 45 jaar die al heel hun leven intensief sporten, 45-plussers die later gestart zijn met intensief sporten en niet-sportende leeftijdsgenoten. Uit die 2000 personen zullen 200 personen per categorie, in totaal 600 dus, willekeurig uitgenodigd worden om deel te nemen aan een meer uitgebreid onderzoek van het hart.

We roepen alle mannen (zowel sporters als niet-sporters) tussen 45 en 70 jaar op om zich in te schrijven via de website www.masteratheart.be. De onderzoekers zullen via de website ook het publiek op de hoogte houden van de onderzoeken en resultaten en eventuele evenementen aankondigen.