Marc Geerts verlaat de topsportschool triatlon

Dhr Marc Geerts, halftijds in dienst als trainer in de topsportschool triatlon, had de wens uitgedrukt om over te gaan naar een voltijdse betrekking bij de VTDL. Spijtig genoeg kan de VTDL niet ingaan op deze wens, gelet op het beperkte aantal leerlingen ingeschreven in de topsportschool triatlon. Om deze redenen hebben beide partijen in onderling overleg besloten hun samenwerking te beëindigen op 31 januari 2013. De VTDL dankt dhr Marc Geerts voor de samenwerking en wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan.