Kandidaturen Raad van Bestuur en Beleidsorganen

Op de Algemene Vergadering van 5 maart 2016 lopen alle mandaten van de verschillende beleidsorganen ten einde. Geïnteresseerden voor een van onderstaande mandaten dienen hun kandidatuur met C.V. uiterlijk tegen 12 februari over te maken aan het VTDL secretariaat ter attentie van de Secretaris-Generaal. In tegenstelling tot het verleden kan dit vanaf heden ook per mail. De specifieke voorwaarden voor deze kandidaturen zijn terug te vinden in het Huishoudelijk Reglement.

  • Raad van bestuur (RvB)
  • Financiële commissie (FiC)
  • Topsport commissie (TsC)
  • Jeugd commissie (JeC)
  • Juridische commissie (JuC)
  • Technical Official commissie (TOC)
  • Organisatoren commissie (OrC)
  • Medische commissie (MeC)