Commissie Gezond & Ethisch Sporten

Aanspreek Persoon Integriteit

Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen? Voel je je mentaal of fysiek misbruikt? Merk je tijdens de sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?

PRAAT er over!

Je kan met jouw problemen terecht bij de vertrouwenspersonen van jouw club of bij de vertrouwenspersoon van Triatlon Vlaanderen.
Sofie Dely – meldpunt@triatlon.vlaanderen
Wij nemen elke klacht ernstig en behandelen ze met de nodige discretie.