Duatlon en long distance triathlon verliezen alle overheidssteun

Zoals reeds uitvoerig in de media en via ons ledenblad Stop and Go werd gecommuniceerd, melden we hier nogmaals dat de overheidssteun voor duatlon en triatlon long distance integraal komt te vervallen. Het is een keuze van de Vlaamse Overheid om de besteding van de topsportmiddelen te focussen op 10 Olympische sporttakken. Dit heeft een onvermijdelijke impact op de ondersteuning van de betrokken atleten uit het niet-Olympisch programma.

Op dit ogenblik ondersteunt de VTDL enkel nog de eliteatleten die de selectiecriteria voor deelname aan EK en/of WK volbrengen in hun deelname aan het EK of WK (ITU kalender). De federatie put uit eigen middelen om dit minimaal programma te realiseren. 

Voor meer informatie kan u terecht in het document ‘selectiecriteria EK en WK‘. 

Voor meer informatie over het Vlaamse Topsportbeleid kan u terecht op de BLOSO website.