Digitale Ledenpas

In 2015 zullen VTDL-leden geen licentie- of lidkaart meer ontvangen, wel een digitaal bestand dat kan worden uitgeprint of opgeslagen op de eigen computer/smartphone.

Deze digitale pas wordt ingevoerd vanuit het oogpunt van duurzaamheid en kostenbesparing, maar biedt de leden in bepaalde gevallen ook extra gemak. Contacteer het VTDL-secretariaat bij vragen of opmerkingen.