Details over de gegevens die we bijhouden over jou (gdpr)

 

Triatlon Vlaanderen brengt je de details over de gegevens die we over jou bijhouden.

Eerder hadden we jou al op de hoogte gebracht van onze vernieuwde privacyverklaring n.a.v. gdpr. Nu brengen we jou de details zodat je tot in de puntjes op de hoogte bent van alle processen binnen 3VL op dit vlak.

Voor elk gegeven dat we over jou bijhouden weet je waarom we het bijhouden, waar we het opslaan en hoelang we het bijhouden.

Kijk ook zeker naar de categorie waar elk gegeven toe behoort. Want in jouw profiel kan je per categorie aanvinken dat je akkoord gaat dat we die gegevens bijhouden.

Het aanvinken is belangrijk! Immers kunnen we alleen dan jouw profiel aanhouden. Endus alleen dan kan je lid zijn.

→ Stel dat je ons niet toestaat dat we bijhouden bij welke club je aangesloten bent. Dan kunnen we bijvoorbeeld niet voldoen aan onze rapporteringsverplichting naar Sport Vlaanderen. Daarom, in dit voorbeeld, is het nodig dat je ons die toestemming geeft.

Mag ik je vragen, gezien bovenstaande, om in te loggen op je profiel via deze link en ons je toestemming te geven?

We zijn je oprecht dankbaar om dit zo snel mogelijk te doen!

 

Gegevensregister – gdpr

categorie gegeven nodig voor
Persoonlijke gegevens Naam Identificatie lid, betalingsadministratie, communicatie
Persoonlijke gegevens Adres Identificatie lid, betalingsadministratie, communicatie
Persoonlijke gegevens Geboorte- datum Bepalen leeftijdscategorie, statistieken
Persoonlijke gegevens Datum overlijden Administratie
Persoonlijke gegevens Rijksregister- nummer Identificatie lid
Persoonlijke gegevens Nationaliteit Identificatie lid
Persoonlijke gegevens Genoten opleidingen en vormingen (als van toepassing) Vlaamse Trainersschool, statistieken
Persoonlijke gegevens Beroep Statistieken
Persoonlijke gegevens Resultaten en prestaties Rankings, statistieken
Persoonlijke gegevens Profielfoto Identificatie lid
Persoonlijke gegevens Taal Communicatie
Financiële gegevens Rekening- nummer Betalingsadministratie
Financiële gegevens Facturatie- gegevens Betalingsadministratie
Gevoelige gegevens Telefoon- nummers Communicatie
Gevoelige gegevens Email- adressen Communicatie
Gevoelige gegevens Geslacht Wedstrijden, statistieken
Gevoelige gegevens Beperkingen Wedstrijden
Gevoelige gegevens Medische geschiktheid Wedstrijden
Fysieke gegevens Kledijmaten Wedstrijden
Sociale gegevens Gezinssamen- stelling Lidmaatschapsprijzen, communicatie, statistieken
Sociale gegevens Lidmaatschap club Lidmaatschap, communicatie, statistieken
Sociale gegevens Deelname aan activiteiten Betalingsadministratie, communicatie, statistieken
Sociale gegevens Hoe met ons in contact gekomen Opvolging kanalen
Sociale gegevens Rol binnen club en/of federatie Werking, communicatie, statistieken

 

Als een gegeven niet voorkomt in bovenstaande lijst, dan houden we het niet bij !

Voor elk gegeven geldt dat het bijgehouden wordt in de databank die door ISB gehost wordt. De gegevens over ISB vindt u in onze privacyverklaring. We houden ze 3 jaren bij, te tellen vanaf het kalenderjaar nadat je jouw lidmaatschap stopzette.