Commissies & werkgroepen

Commissie Gezond en Ethisch Sporten

Een faire sportbeleving op een gezonde manier is een van de prioriteiten van 3VL. Deze commissie behandelt hieromtrent specifieke thema’s.

Topsportcommissie

De topsportcommissie is het adviesorgaan binnen 3VL die het topsportdossier opvolgt.

Commissies

Commissies worden samengesteld voor een periode van vier jaar (één Olympiade) en vormen voornamelijk een adviesorgaan binnen de betrokken domeinen. Kandidaten voor openstaande posten kunnen zich melden met hun motivatie via tom.schippers@triatlon.vlaanderen. Kandidaten moeten lid zijn van Triatlon Vlaanderen. Meer info via het Huishoudelijk Reglement.

Werkgroepen

Werkgroepen focussen zich meestal op een specifiek project en veronderstellen ook een meer actief engagement. Wil je aansluiten bij een werkgroep? Stuur dan een mailtje naar info@triatlon.vlaanderen.