Commissie Gezond & Ethisch Sporten


Triatlon Vlaanderen wil de sportparticipatie bevorderen op een veilige en gezonde manier, zo willen we bijdragen aan een kwalitatieve sportbeoefening. Om het beleid hieromtrent vorm te geven wordt een nieuwe commissie gezond en ethisch sporten opgestart. Deze commissie is een hervorming van de medische commissie die niet meer als zodanig zal bestaan.

Gezond sporten gaat over sporten op een verantwoorde en verantwoordelijke manier, waar zorg wordt besteed aan iemands fysieke en psychische integriteit, maar ook aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en sociaal welzijn.

Ethisch sporten gaat over het sporten in overeenstemming met het geheel van positieve waarden en normen en daarmee verband houdende maatregelen die eenieder in acht moet nemen met het oog op de bewaring en bevordering van de individuele of persoonlijke integriteit (fysieke, psychische en seksuele), fair play en sociale integriteit (solidariteit, diversiteit en inclusie).

Enkele thema’s die in deze commissie zeker aan bod zullen komen zijn:
– Dopingpreventiebeleid;
– Beleid omtrent medische keuringen;
– Lichamelijke en seksuele integriteit (bv. seksueel grensoverschrijdend gedrag);
– …

Daarnaast engageren de commissieleden zich om thema’s of vragen die worden aangereikt door de leden van 3VL op te nemen. Heb je een specifieke vraag of wens je een bepaald thema op de agenda van de commissie te plaatsen? Dan kan je dit doorgeven aan de commissievoorzitter via volgende contactgegevens:
– Mail: tom.schippers@triatlon.vlaanderen
– Mobiel: 0486/82.36.04