Welke korting genieten de leden van de club?

itriatlon_login

Vanaf 2018 is 3Vl gestart met het aanbod van het gezinsabonnement. Vanaf 3 leden kunnen gezinnen hierop beroep doen of aanvragen via hun persoonlijk profiel. Concreet wordt hierbij een korting toegekend op het individueel lidmaatschap. Een tweede aspect is een uitgebreid 3ntrance-profiel waarbij één ouder andere gezinsleden kan inschrijven op wedstrijden.

Om als club een overzicht te krijgen op alle kortingen die leden ontvangen (bijv. bij een gezinsabonnement, als official, als clubbestuurder, …), werd dit mee geïntegreerd in het overzicht van de leden (te bekijken via de clubaccount op het platform iTriatlon). Bij de kolom ‘korting’ ziet men de korting die de atleet ontvangt en bij de kolom ‘eindbedrag’ het effectieve bedrag dat aan de club wordt gefactureerd. Aangezien de lidgelden worden betaald door de club, wordt de korting dus toegepast bij de facturatie naar de club en wordt niet rechtstreeks betaald aan de atleet.