Wat wijzigt er met de nieuwe vzw-wetgeving?

eenmanszaak-vennootschap

Op 1 mei 2019 zal het nieuwe verenigingenrecht in werking treden. Nieuw op te richten verenigingen (dus die na 1 mei worden opgestart) zullen onmiddellijk onder de wet vallen, maar bestaande verenigingen krijgen iets meer tijd om zich in orde te stellen (en o.a. hun statuten aan te passen), nl. tot 1/1/2024.

Clubs die meer toelichting willen over de wetgeving, kunnen zich informeren via Dynamo Project. Zij organiseren vanaf april in elke provincie (zie overzicht) een bijscholing over deze gewijzigde vzw-wetgeving, een overzicht van de belangrijkste richtlijnen kan je alvast hier terugvinden.