Wat is kwaliteit binnen de sportclub?

rawpixel-587848-unsplash

Op dit moment ondersteunt 3VL clubs via een subsidiefonds op basis van een aantal algemene parameters zoals ledenaantal, aantal opgeleide trainers, participatie aan events, wedstrijdorganisaties, aantal officials en deelname aan het beleid. Het clublandschap is echter heel divers en gevarieerd in initiatieven. Juist om die clubs te ondersteunen met een engagement naar meer kwaliteit, wil 3VL daarom het subsidiefonds herwerken en koppelen aan een kwaliteitslabel.

Om de format en de inhoud meer vorm te geven (met als centrale vraag: wat is kwaliteit binnen de triatlon/multisportclub?) start 3VL met een werkgroep en dus een oproep voor geïnteresseerde kandidaten. Een eerste meeting wordt voorzien in februari en er wordt gerekend op een 3 of 4-tal bijeenkomsten (einde najaar 2019). Locaties en data worden in overleg afgestemd.

Geïnteresseerden kunnen zich alvast aanmelden via de club manager.