Verenigingswerk uitgesteld wegens belangenconflict

verenigingswerk

De laatste rechte lijn naar het “onbelast bijklussen”, waar het verenigingswerk (alsook dus in de sportsector) deel van uitmaakt, werd afgelopen vrijdag 19 januari onderbroken door een ingeroepen belangenconflict door de Franstalige Commissie van het Brusselse Parlement. Concreet betekent dit dat de bespreking en de stemming van het wetsontwerp op federaal niveau tijdelijk is opgeschort.

Een overlegcomité tussen de federale overheid en de deelstaten heeft nu 60 dagen de tijd om tot een oplossing te komen voor dit ingeroepen belangenconflict. Lukt dit niet, dan zal de Senaat binnen de 30 dagen een gemotiveerd advies over het dossier moeten formuleren waarna het overlegcomité opnieuw over 30 dagen beschikt om een oplossing te formuleren. Hierna kan het wetsontwerp, mét of zonder rekening te houden met dit advies, gestemd worden in het federaal parlement. Concreet betekent dit dat inwerkingtreding van het verenigingswerk ten vroegste mag verwacht worden tegen de zomer van 2018.

Sport Vlaanderen heeft halverwege januari infosessies gegeven omtrent dit nieuwe statuut. Via deze link kan je deze downloaden. Hou er dus wel rekening mee dat deze info nog kan wijzigen of onvolledig is.