Stand van zaken project Clubgrade

clubgrade_architectuur

In 2017 diende de Vlaamse Sportfederatie en enkele partners een project in bij de Vlaamse overheid met als doel: methodieken ontwikkelen die het beleidsvoerend vermogen bij sportclubs verhogen. Het project, genaamd Clubgrade, werd aanvaard,  heeft een looptijd van 4 jaar en vertrekt vanuit een bottom-up aanpak: het uitvoerende team vertrekt vanuit concrete uitdagingen en groeikansen van sportclubs (in samenspraak met) en werkt vervolgens van daaruit verder aan de competenties binnen de sportclubs.

 

 

 

In de beginfase werd aan de slag gegaan en veel input verzameld van sportclubs en -federaties, om zo tot een aantal eerste conclusies te komen:

  • Er moet niet alleen gefocust worden op de ontwikkeling van de inhoud (wat)
  • Veel aandacht geven aan de clubgrade “architectuur” om clubs effectief in beweging te brengen (hoe)
  • Vaak zijn veel problemen te wijten aan intermenselijke relaties; dit moet meer belicht worden
  • Het hebben van een gemeenschappelijke visie binnen de club kan een katalysator zijn
  • Er is veel expertise in Vlaanderen; doel is om dit te ontginnen en ontsluiten voor anderen
  • Voor verbinding zorgen bij clubondersteuners en sportclubs
  • Clubs aan de slag laten gaan vanuit een clubproject

De komende maanden zal Clubgrade:

  • Clubfiches uitwerken en formats ontwikkelen
  • Ondersteuningsvormen uitwerken om good practices binnen te brengen in andere sportclubs
  • Coach-the-coach traject uitwerken voor sportclubondersteuners/vraagverduidelijkaars

Meer info via VSF.