Stand van zaken omtrent belangenconflict verenigingswerk

verenigingswerk

De goedkeuring van het wetsvoorstel omtrent het “onbelast bijklussen” werd in januari verhinderd door een belangenconflict dat door de Franstalige commissie van het Brusselse parlement werd ingeroepen. Momenteel is het zo dat er ten vroegste vanaf juni 2018 verder kan gestemd worden. Meer info via deze link.