Samenwerking met andere sportclubs in jouw gemeente?

sportwijkx

Sport Vlaanderen lanceerde een oproep voor een nieuw project, met de naam Sportwijk X. Het doel van het project is om samenwerkingsverbanden op te zetten tussen sportclubs die geografisch dicht bij elkaar liggen. Interesse? Stimuleer dan je gemeente om een projectvoorstel in te dienen (voor 23/4)!

De samenwerking tussen sportclubs kan verschillende resultaten beogen:

  • een betere organisatie en werking van de sportclubs
  • een groter sportaanbod
  • een hogere sociaal-maatschappelijke waarde van de sportclubs