Samen vooruit op startdag Triatlon Vlaanderen

IMG_0023[1]

Op 20 januari verzamelde een kleine maar geëngageerde groep van ongeveer 25 afgevaardigden zich voor de startdag in Berchem. Het doel was om in kleinere werkgroepen heel concreet rond een aantal thema’s te werken (zie hieronder). Er werden heel wat problemen aangekaart maar ook oplossingen aangeboden. Triatlon Vlaanderen verzamelt deze input en zal de info verder verspreiden naar de stakeholders. Na de brainstormings was er een netwerkmoment waar men lustig verder kon debatteren of info uitwisselen. Bedankt aan allen voor hun inzet & medewerking!

Vanuit de feedback van de deelnemers kwamen positieve reacties en mogelijke suggesties voor een nog betere startdag in de toekomst. De meeste deelnemers zouden zich daarom ook opnieuw weer aanmelden. Enkel de datum moet vroeger worden gecommuniceerd. Meer info hierover op de Algemene Vergadering (17/3) en via onze nieuwsbrief!

Werksessie doelgroepen: Welke producten of diensten kunnen er gecreëerd worden om meer dames (jeugd, adolescent, werkend & moeder, kinderen uit huis, gepensioneerd, …) van onze sport te laten proeven?

Werksessie events: Op welke manieren kunnen organisaties meer inzetten op beleving, al dan niet via innovatie of marketing?

Werksessie goed bestuur: Welke stappen kan 3Vl zetten richting meer goed bestuur?

Voor meer info contacteer de club manager.