Projectoproep naschoolse sport

Baby Sport

Minister Muyters en Sport Vlaanderen lanceren subsidies voor de ontwikkeling van een nieuw naschools sportaanbod. Ze willen hiermee scholen en gemeenten een duw in de rug geven om na de schooluren een structureel naschools sport- en beweegaanbod (hierna “naschoolse sport” genoemd) te ontwikkelen en na de projectperiode structureel te verankeren op lokaal niveau. Niet clubs maar steden, gemeenten en de VGC kunnen een project indienen.

Ben je dus als club geïnteresseerd om dergelijk aanbod te ontwikkelen (bijv. met zicht op het werven van nieuwe jeugdleden) en/of heb je een verankering met een specifieke school, neem dan zeker contact op met je lokale sportdienst. Gezien de late oproep en deadline is er flexibiliteit in verband met de aanvraag. Meer info via deze link.