Organiseer als club een trainerscursus in je regio

V1_SUBSIDIËRINGSLOGO_VLAAMSE TRAINERSCHOOL_vol

Heb je als club een potentieel aan trainers? Dan kan je in samenwerking met VTDL en VTS een trainerscursus triatlon (initiator, trainer B of trainer A) organiseren. In samenspraak met de club wordt dan een cursusverantwoordelijke aangesteld die het lokale aanspreekpunt vormt (leslokaal & trainingsinfrastructuur zoeken, …). Samen met de directeur sportkaderopleiding (DSKO) worden vervolgens de lesmomenten (bijv. voor initiator 8 of 9 volle lesdagen) en docenten vastgelegd en kan de cursus van start gaan. Het inschrijvingsproces voor de cursisten verloopt via VTS. Als club heb je dus geen kosten noch inkomsten maar wel de mogelijkheid om lokaal gediplomeerde trainers te rekruteren, met andere een pluspunt voor meer kwaliteitsvolle clubwerking!

Contacteer de DSKO voor vragen of info. De deadline voor een aanvraag voor een trainersopleiding volgend jaar is 11 augustus 2017.