Nieuw statuut verenigingswerk

trainerB

Het Federale Zomerakkoord van vorig jaar maakte melding van de mogelijkheid om vanaf 2018 tot 500 euro per maand bij te verdienen zonder belast te worden of sociale zekerheidsbijdrage te moeten betalen. Ook de sportsector werd hierin opgenomen zodat trainers, sportbegeleiders of officials die in hun vrije tijd bijverdienen in de club eindelijk een apart statuut verenigingswerk hebben. De kogel lijkt nu ook definitief door de kerk: vanaf 20 februari 2018 zal de sportsector een beroep kunnen doen op het nieuwe statuut om onder meer trainers te vergoeden.

Voorwaarden

De regering-Michel legde vast dat werknemers die minimum 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep (voor een andere activiteit dan de zelfstandige hoofdactiviteit) en gepensioneerden in de non-profitsector onbelast tot een bepaald grensbedrag kunnen bijverdienen. Het gaat dan op jaarbasis om maximum 6.000 euro en op maandbasis maximum 500 euro.

Voor wie?

O.a. trainers, coaches, jeugdcoördinator, clubmedewerkers, officials op wedstrijden, …

Welke administratie en belasting?

Organisaties die een beroep doen op verenigingswerkers, zullen hiervan via een app aangifte kunnen doen. Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, zal de verenigingswerker niet belast worden voor deze bijverdiende bedragen en zal de organisatie die er een beroep op doet geen sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen.

De organisatie zal voor de verenigingswerker een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een verzekering lichamelijke ongevallen moeten afsluiten.

Wie meer wil weten over dit statuut, kan zich inschrijven voor één van de infosessies via deze link.