Motiverend coachen in de sport

motiverendcoachen

Sportcoaches doen er goed aan motiverend te handelen, zodat kinderen graag naar de sportclub blijven komen, gedreven zijn om hun eigen leerproces in handen te nemen en veerkrachtig leren omgaan met tegenslagen. Op vrijdag 24 februari (18u, Gent) stellen de auteurs van het boek “Motiverend coachen in de sport” hun werk voor in Gent.

Hoe kunnen we jongeren op een duurzame wijze laten bewegen en sporten? Dit boek nodigt sportcoaches uit tot zelfreflectie. Ze krijgen aanbevelingen om tijdens de training, in wedstrijdverband en binnen hun meer opvoedkundige rol motiverend te handelen.

Het boek kwam tot stand in het kader van het project “Coach met de M-factor”, een initiatief van UGent en KU Leuven, samen met de Vlaamse overheid en de sportsector (Vlaamse Sportfederatie, Vlaamse Trainersschool).

Deelname is gratis maar inschrijven verplicht. Klik hier voor meer info.