Licht op groen voor onbelast bijklussen

bijklussen

Wie minstens 4/5e werkt, zelfstandig of gepensioneerd is, kan vanaf 15 juli tot € 500 per maand onbelast bijverdienen. De Kamer heeft uiteindelijk op 5 juli het wetsontwerp goedgekeurd. Specifiek gaat het over verenigingswerk, occasionele diensten van burger tot burger of activiteiten in de deeleconomie. Dus wil de club bijvoorbeeld iemand aanstellen om te ondersteunen in administratief werk of een trainer betalen, dan kan dit via dit nieuwe statuut.

Welke administratie?

Organisaties die een beroep doen op verenigingswerkers, moeten dit voor aanvang van de prestaties aangeven via een online tool die vanaf 8 juli beschikbaar is op de website “bijklussen.be” (en binnenkort ook via een mobiele app).
Er moet verplicht een geschreven overeenkomst opgesteld worden, die onder meer de duur, de vergoeding, de frequentie en de prestaties bevat. Hiervan zullen modeldocumenten voorhanden zijn. Daarnaast moet er door de vereniging een verzekering worden afgesloten voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade. Deze polisnummers moeten eveneens vermeld worden in de voornoemde overeenkomst.
Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, zal de verenigingswerker niet belast worden voor deze bijverdiende bedragen en zal de organisatie die er een beroep op doet geen sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen.

Ga voorzichtig te werk

Voor 15 juli was er nog geen publicatie van het KB in het Belgisch Staatsblad dus bronnen raden aan om niet overhaast te werk te gaan. Een aantal zaken moeten nog in orde gebracht worden voordat het verenigingswerk een aanvang kan nemen: in het voorbeeld van de schriftelijke overeenkomst (zie bijklussen.be) is momenteel nog geen verwijzing naar het specifieke KB-artikel (gezien nog geen publicatie), de waarborgen voor de verzekeringen zijn nog niet gekend waardoor het voor verzekeringsmaatschappijen moeilijk is om een polis af te sluiten en bij de elektronische aangifte zijn er nog een aantal technische problemen. Vermoedelijk komen er op korte termijn nog extra richtlijnen die tevens zullen worden gecommuniceerd.