Infosessie rond financiering sportinfrastructuur

etienne-girardet-360034-unsplash

Bij de opmaak van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen (2016) bleek dat er bij de financiering van sportinfrastructuur, naast het voorzien van een structurele subsidieregeling, ook een grote behoefte bestaat naar andere financieringsinstrumenten. Voorbeelden hiervan zijn: waarborgen, winwin-leningen, achtergestelde leningen …In oktober 2018 organiseerde Sport Vlaanderen reeds twee infosessies georganiseerd rond financiering van sportinfrastructuur. Gezien de grote interesse wordt er nog een derde avondsessie georganiseerd. Deze infosessie gaat door op dinsdag 5 februari 2019 in de aula van KPMG, Luchthaven Brussel Nationaal 1K 1930 Zaventem vanaf 18u (om 17u30 ontvangst met broodjes) tot 21u30.

Meer info via deze link