Heb ik als club stemrecht op de Algemene Vergadering?

AV

Op de Algemene Vergadering van de VTDL hebben enkel “effectieve leden” stemrecht. Wie als club aansluit bij de VTDL, is eerst “toegetreden lid” en na 2 jaar actieve werking binnen de VTDL kan men een aanvraag indienen om effectief lid te worden, met stemrecht op de AV. Welke voorwaarden zijn er nog?

  • Vzw zijn met als doel de bevordering van de deelname aan triatlon & multisport;
  • Aan gestructureerde clubwerking doen (conform Vlaams sportdecreet);
  • Minstens 20 aangesloten leden hebben;
  • Toetredingsaanvraag indienen, vergezeld door een copie van de statuten, reglementen, samenstelling RvB en ledenlijst.

De aanvraag moet vervolgens worden goedgekeurd door de RvB VTDL. Meer info via de statuten.