Aansluitingen 2017 van start

zwemlopen

Vanaf heden kunnen clubs (en bijgevolg atleten) zich aansluiten voor 2017. Hiervoor dient de club eerst online haar profiel aan te vullen of aan te passen en de betaling van het jaarlijkse lidgeld in orde te brengen. Nadien kunnen atleten zich vervolgens via de club aansluiten. Opgelet: wegens het nieuwe decreet voor sportfederaties, zijn een aantal wijzigingen gebeurd in de clubfiche, hierdoor moeten extra gegevens worden ingevuld. Ook voor het verkrijgen van subsidies of kortingen (voor het lidmaatschap van clubtrainers of -bestuurders), is het belangrijk dat de clubgegevens zo accuraat mogelijk worden bijgehouden in het clubprofiel. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

  • Actieve clubtrainers of -bestuurders die in de clubfiche worden ingegeven, komen in aanmerking voor een korting wanneer hun VTDL-lidmaatschap nadien wordt aangevraagd. De trainers zijn vaste trainers (niet occasioneel) en trainen een relevante doelgroep van aangesloten VTDL-leden.
  • Clubs geven hun trainingsuren in (per doelgroep) en koppelen dit aan de betrokken trainers.
  • Algemene contactgegevens zijn noodzakelijk voor het ontvangen van specifieke nieuwsbrieven e.d.
  • De verplichte goedkeuring van ouders/voogd voor minderjarigen wordt voortaan via de club geregeld (aan te vinken via het clubprofiel) en moet dus niet meer door de atleet zelf worden opgeladen via 3ntrance.

Voor het individuele lidmaatschap van de atleten zijn er ook 2 belangrijke wijzigingen:

  • De medische goedkeuring (attest) blijft verplicht voor alle licentiehouders (vanaf 12 jaar) en moet om de 4 jaar hernieuwd worden. Vanaf het jaar dat men 40 wordt, moet dit om de 2 jaar hernieuwd worden. Voor atleten met een topsportstatuut en PRO LICENCE is een uitgebreide jaarlijkse screening verplicht.
  • Het rijksregisternummer moet men voortaan ook ingeven in het persoonlijk profiel. Dit omdat de overheid het oplegt dat een uniek identificatienummer (bij voorkeur dus het rijksregisternummer) wordt opgenomen en dus geeft ze de sportfederaties en aangesloten sportclubs hiervoor uitdrukkelijk toestemming om dit op te vragen en te bewaren, voor meer info verwijzen we naar het nieuwe decreet voor sportfederaties.