FAQ Trainersopleidingen Triatlon

Waar kan ik informatie vinden over de triatlonopleidingen?

Via onderstaande links kan je de opleidingsstramienen downloaden:


Hoe kan ik me aanmelden voor een trainerscursus of bijscholing?

De administratieve afwikkeling van de trainerscursussen wordt door de Vlaamse Trainersschool (VTS) behartigd. U kan hiervoor terecht op de VTS-website, waar u zich via de VOTAS-databank kan aanmelden en inschrijven voor een opleiding. Het sporttakoverschrijdende aanbod van VTS-Plus is eveneens online raadpleegbaar. Voor triatlonspecifieke bijscholingen dient u in te schrijven via Triatlon Vlaanderen (3VL). U vindt op onze website de nodige informatie hierover.


Ik ben personal trainer en wil graag mijn kennis in specifieke trainingsleer uitbreiden. Kan ik terecht in de opleiding Trainer B Triatlon?

De 3VL-opleidingen zijn gericht op de noden van triatlontrainers in de clubs. De cursusinhouden zijn hierop afgestemd. Personal trainers zijn evenwel welkom op de opleidingen om hun kennis in bewegingsleer, trainingsleer, didactiek, coaching en andere aspecten van triatlontraining te verdiepen.

De cursusopbouw verloopt trapsgewijs via de opleidingsniveaus Initiator, Trainer B en Trainer A Triatlon. Men kan dus niet onmiddellijk starten op Trainer B niveau. Vooreerst dient men met succes de Initiatoropleiding te hebben voltooid. Afgestudeerden LO (Bachelor of Master) die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de Initiatoropleiding (zie opleidingsstramien), kunnen hiervoor worden gelijkgesteld en hoeven de Initiatoropleiding niet meer te volgen. Deze cursisten kunnen dus onmiddellijk aansluiten op Trainer B niveau.


Ik ben al enkele jaren actief als clubtrainer in de begeleiding van de start-to-triatleten. Welke opleiding is voor mij het meest geschikt?

Elk opleidingsniveau richt zich naar een specifieke doelgroep:

  • Initiator Triatlon: richt zich tot trainers die zich ontfermen over triatleten (jeugd, volwassenen) die pas met de sport starten en de eerste knepen ervan onder de knie willen krijgen.
  • Trainer B Triatlon: is gericht op het begeleiden van competitieve triatleten van clubniveau tot nationaal niveau.
  • Trainer A Triatlon: gaat nog een stap verder en richt zich op de begeleiding van competitieve triatleten van nationaal topniveau tot internationaal niveau. Het is een basisopleiding voor trainers die toptriatleten wensen te begeleiden.

Ik heb een VTS-kwalificatie Instructeur B Zwemmen. Kan ik genieten van vrijstellingen?

Kandidaten die reeds beschikken over VTS-kwalificaties en/of bepaalde vakken uit VTS-opleidingen met succes hebben voltooid, doen er goed aan om te bekijken of ze in aanmerking komen voor vrijstellingen binnen de Triatlonopleidingen. Zie hiervoor op de website van Sport Vlaanderen.

Link naar: Vrijstellingentabel Sport Vlaanderen.

Link naar: Vrijstellingen aanvragen.


Ik heb een diploma Bachelor/Master (regent/licentiaat) LO. Kan ik genieten van vrijstellingen?

Als LO-gediplomeerde bent u vrijgesteld van alle modules 1 (algemene modules). Indien u aan de instapvoorwaarden van de Initiatoropleiding voldoet, wordt u eveneens geassimileerd als Initiator Triatlon en hoeft u deze opleiding dus niet meer te volgen. U kan rechtstreeks instromen binnen de opleiding Trainer B Triatlon (indien u uiteraard aan de toelatingsvoorwaarden hiervoor voldoet). Informatie omtrent het aanvragen van een vrijstelling bij het VTS-secretariaat is terug te vinden via de website van Sport Vlaanderen. U kan eveneens contact opnemen met denkcelsecretaris triatlon Ina Staessen voor verdere vragen/ondersteuning.


Bij de toelatingsvoorwaarden worden een aantal prestaties gevraagd (volgen van opleiding, trainerservaring in de club, …). Welke stappen moet ik verder ondernemen?

U dient een e-mail te sturen naar de directeur sportkaderopleiding (DSKO) waarin u aangeeft voor welke cursus u wenst in te schrijven en waarin u verduidelijkt dat u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Desgevallend geeft u de nodige documenten in bijlage mee. Na goedkeuring door de DSKO kan u zich aanmelden voor de opleiding via de VTS-website.


Wat zijn de EVC- en EVK-procedures?

EVC en EVK-procedures kunnen opgestart worden voor kandidaten die reeds heel competenties uit de trainersopleidingen hebben verworven via eerder genoten opleidingen (EVK) of eerder opgedane ervaring (EVC). Mits hun dossier positief wordt beoordeeld, kunnen ze op een bepaald niveau worden gekwalificeerd. Meer informatie hierover is terug te vinden op de VTS-website.


Wat is de ‘Dag van de trainer’?

De Dag van de Trainer is een VTS-organisatie voor zowel gediplomeerde als niet-gediplomeerde trainers uit alle sporttakken. Er worden clinics, lezingen, workshops en een sportbeurs georganiseerd. Het is tevens een ideaal netwerkmoment voor trainers. Het evenement vindt elke twee jaar plaats in Gent. Deelname aan deze trainersdag wordt door 3VL gehonoreerd met 6 creditpunten voor trainers van de Triatlon Academy. Meer informatie en inschrijvingen via de VTS-website.


Wat is coachen met een M-factor?

Motiveren van jeugdsporters is een kunst. Een kunst die je kan leren en waar je als coach bedreven in kan worden. Zo kan jij als coach jouw sporters met hun “volle goesting” naar hun “volledig maximum” brengen en oplossingsgericht coachen. Coaches met de M-factor weten hun sporters te prikkelen, bieden motiverende feedback en betrekken sporters bij het leerproces, zodat ze boven zichzelf uitstijgen. Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? Kijk even op deze website of volg een opleiding.


Op welke manier wordt de kwaliteit van de opleidingen bewaakt?

Triatlon Vlaanderen zet heel wat middelen in op vlak van trainersopleiding en -bijscholing. De kwaliteit van de opleidingen wordt bewaakt door onder andere regelmatige revisie van het cursusmateriaal, jaarlijkse docentenbijscholing, de erkenningsprocedure voor nieuwe docenten, tevredenheidsbevraging bij de deelnemers en externe controles vanuit de Vlaamse Trainersschool. De triatlonopleidingen worden door de deelnemers gemiddeld met een score van 7,8-8,7/10 beoordeeld (cijfers 2016).


Heeft de triatlonfederatie een bibliotheek?

De triatlonfederatie beschikt inderdaad over een bibliotheek met specifieke vakliteratuur. Deze informatie kan tijdens de kantooruren geraadpleegd worden. Naast een aantal boeken over de triatlon- en duatlonsport kan ook het vaktijdschrift “sportgericht” geraadpleegd worden.


Ik heb nog vragen. Waar kan ik nog terecht?

Zit je nog met een aantal vragen over de trainersopleiding? Bekijk dan even dit document van de Vlaamse Trainersschool met Q&A. Geraak je er nog niet uit, contacteer dan de DSKO.