Clubondersteuning

Clubs of verenigingen zijn, samen met de atleten en organisatoren, één van de belangrijkste stakeholders van Triatlon Vlaanderen. Via clubs kunnen atleten op een duurzame en sporttechnisch kwalitatieve manier in contact komen met triatlon of multisport. Daarom heeft Triatlon Vlaanderen een ondersteuningspakket uitgebouwd voor die clubs die zich hiervoor willen engageren. Uiteraard in een uiterst gezellige clubsfeer!

De komende jaren willen we clubs extra ondersteunen, daarom werden sinds 2021 de lidmaatschapstarieven voor aansluitingen via een club verlaagd. Bekijk hier het volledige overzicht.

Clubondersteuning

Elke vereniging kan zich aansluiten bij Triatlon Vlaanderen. Hiervoor krijgt men volgende voordelen:
 • Digitaal clubplatform: beheer je ledenadministratie, publiceer je clubgegevens, doe je wedstrijd- en inschrijvingsbeheer, ... Dit platform is automatisch gelinkt aan 3ntrance, hèt inschrijvingsplatform van Triatlon Vlaanderen met meer dan 40.000 gebruikers.
 • Voordeeltarieven lidmaatschap atleten: geniet vanaf 2021 van extra voordelige tarieven om uw atleten aan te sluiten, meer info via 3Vl-lidmaatschap
 • Projectsubsidies: regelmatig voorzien we subsidies voor verschillende projecten (zie verder).
 • Verzekering clubactiviteiten: alle leden en medewerkers zijn automatisch verzekerd op clubactiviteiten.
 • Ondersteuning bij wedstrijdorganisatie: voordelige tarieven en beroep doen op 3Vl-ondersteuning bij organisatie van wedstrijden.
Voor 2021 bedraagt het clublidmaatschap € 500. Voor opstartende clubs is er eenmalig voordeeltarief van € 250. Voor clubs die "effectief lid" willen worden van Triatlon Vlaanderen, met stemrecht op de Algemene Vergadering, zijn er een aantal minimumvoorwaarden, meer info via de statuten.
Als vereniging kom je in aanmerking voor projectsubsidies en andere ondersteuning:
 1. Projectsubsidies openwaterzwemmen: Triatlon Vlaanderen werkte een project uit zodat clubs financieel ondersteund worden wanneer ze op een legale en veilige manier openwaterzwemmen organiseren en dit openstellen voor andere 3VL-leden. Contacteer ons voor meer informatie.
 2. Projectondersteuning start2-projecten: Clubs die focussen op beginnende sporters en een "start2-project" organiseren, komen in aanmerking voor extra ondersteuning, contacteer ons voor meer informatie.
 3. Projectsubsidies laagdrempelige & multisportwedstrijden: Organiseer je een laagdrempelige of multisportwedstrijd? Geniet dan van extra ondersteuning, contacteer ons voor meer informatie.
 4. Ondersteuning voor jeugdclubsHet jeugdfonds van Triatlon Vlaanderen ondersteunt jeugdclubs in de ontwikkeling of verdere ontplooiing van een kwaliteitsvolle jeugdwerking en dit op verschillende niveau's (management, sporttechnisch en financieel).
 5. Ondersteuning bij wedstrijdorganisatie: Een triatlon of multisport event organiseren vergt wat expertise en specifieke faciliteiten. Samen maken we van jouw evenement een succes, zie ook dienstverlening.
 6. Topsportlabel: Wie als club talent in huis heeft en hier lokaal een professioneel en kwalitatief kader wil voor uitbouwen, kan in aanmerking komen voor het label van de topsportclub. Klik hier voor meer info of contacteer de topsport manager.
 7. Bijscholing voor trainers of bestuurders: Samen zoeken we de beste opleidingen voor uw trainers en bestuurders. Wil je zelf een cursus organiseren? Ook dit kan je doen in samenwerking met ons of maak gebruik van het bestaande aanbod van Triatlon Vlaanderen of partners zoals Dynamo Project, ....
 8. Triatlon Academy: Uw trainers krijgen gratis toegang tot dè trainersvereniging van Triatlon Vlaanderen. Inclusief een kennis- en discussieplatform met als doel clubtrainers beter op te leiden.
 9. Clubwegwijzer: Een overzicht van mogelijke partners die jullie als club een stapje vooruit kunnen helpen.
 10. Ondersteuning op maat: Wil je weten hoe jouw club zich profileert in het triatlonlandschap en welke uitdagingen er mogelijk zijn? Naast alle standaard ondersteuning werken we ook op maat. Contacteer ons en we komen ter plaats bij je langs!
Ben je als club geïnteresseerd in één of meerdere ondersteuningsprojecten? Contacteer ons dan via info@triatlon.vlaanderen voor meer info.
Volg volgende stappen en maak je club lid van Triatlon Vlaanderen:
 1. Vraag een clublogin aan via info@triatlon.vlaanderen. Hiervoor hebben we de officiële clubnaam, afkorting en een emailadres van de contactpersoon nodig.
 2. Je ontvangt van ons een clublogin waarbij je als club online kan registreren.
 3. Vul als clubadministrator alle gevraagde clubgegevens in.
 4. De nieuwe club ontvangt een factuur met de clubbijdrage. Dit kan gestort worden op rekening van Triatlon Vlaanderen (BE16 0011 7665 6274) met vermelding van de clubnaam en het aansluitingsjaar.
 5. Na ontvangst van de clubbijdrage wordt de aanvraag officieel goedgekeurd, verschijnt jullie club online en kunnen atleten zich via 3ntrance (zie homepage - knop rechtsboven) aansluiten via jullie club.
Als aangesloten club kunnen atleten zich lid maken van de federatie via jullie club. Er bestaan verschillende soorten lidmaatschap, afhankelijk van de eigen noden. Klik hier voor meer info. Hieronder een overzicht van de belangrijkste info voor clubs die jullie aan leden kunnen meegeven:
 • Atleten kiezen tussen ofwel een licentie of een recreatief lidmaatschap voor wie meer laagdrempelig van het aanbod wil proeven
 • Er zijn kortingstarieven voor specifieke doelgroepen; clubbestuurders, -trainers, officials, gezinnen, verhoogde tegemoetkoming en voor atleten die voor de eerste keer een licentie nemen.
 • De atleet vraagt het 3VL-lidmaatschap online aan via het platform 3ntrance. De club keurt deze aanvraag goed, vervolgens Triatlon Vlaanderen en dan ontvangt de atleet een digitale ledenpas als bevestiging van zijn/haar lidmaatschap. Deze pas is steeds te raadplegen via het persoonlijk 3ntrance-profiel, waar de atleet zijn/haar gegevens kan beheren, zich kan inschrijven voor wedstrijden of de persoonlijke resultaten kan bekijken.
 • Wie een licentie wil en 16 jaar wordt of ouder, dient zich te onderwerpen aan een medische controle. Deze controle moet herhaald worden om de 4 jaar en voor wie 40 jaar wordt of ouder, om de 2 jaar. De arts ondertekent hiervoor het medisch attest, dat de atleet toevoegt in de online aanvraag. Zonder dit attest kan de wedstrijdlicentie niet goedgekeurd worden.
 • Minderjarige atleten hebben wettelijk gezien een goedkeuring nodig van de ouders/voogd om lid te worden. Dit attest moet niet meer bezorgd worden aan Triatlon Vlaanderen maar aan de club. De club dient dit vervolgens aan te vinken via de clublogin, dan pas kan het lidmaatschap in orde gebracht worden.
 • De atleet is verzekerd vanaf het moment dat de ledenpas is ontvangen tot het einde van het jaar (31 december). Vanaf 1 september kan men reeds aansluiten voor het volgende seizoen.
 • Atleten die naar een nieuwe club willen overkomen, kunnen dit mits een transferformulier in te vullen en aangetekend te bezorgen aan de ex-club en Triatlon Vlaanderen. De transferperiode loopt van 15 oktober tot 15 december.

Wie verder nog specifieke vragen heeft, kan zich uiteraard ook steeds richten tot een medewerker via info@triatlon.vlaanderen of via de telefoon (contactgegevens).