Bijzonder Algemene Vergadering VTDL op 18 april 2013

Op de Algemene Vergadering van de VTDL op zaterdag 2 maart 2013 werd de noodzakelijke 2/3 aanwezigheid voor de goedkeuring van een aantal statutaire wijzigingen niet gehaald. In dit verband wordt er op donderdag 18 april 2013 een Bijzondere Algemene Vergadering georganiseerd in het EVC te Vilvoorde.