Bijsturing topsportstructuur

De Raad van bestuur van de VTDL heeft beslist om haar topsportwerking te herstructureren. Er wordt afgestapt van een gecentraliseerde werking en een gedecentraliseerde werking wordt uitgebouwd. De herstructurering heeft tot doel met de beschikbare middelen een hoger rendement te cre