Bestuur krijgt vertrouwen van de clubs

Triatlon-Vlaanderen-logo-FULL_COLOR_RGB

Tijdens de algemene ledenvergadering werd de Raad van Bestuur van Triatlon Vlaanderen verkozen voor een nieuwe periode van 4 jaar. Het vertrouwen in Michaël Schouwaerts, Luc Langeraert, Bart Thijs, Bieke Verscheure en Katty Van Driessche werd bevestigd. De komende 4 jaar zal er hard gewerkt worden om de Triatlon-en Multisport in Vlaanderen te doen groeien en uit te groeien tot een servicegerichte ledenorganisatie.

De afgelopen weken doorliep Triatlon Vlaanderen, met respect voor de coronamaatregelen, een digitale procedure voor de algemene ledenvergadering. Deze procedure werd opgezet om de continuïteit van de werking te garanderen en niet in een beleidsvacuüm terecht te komen. Onder andere de verkiezing van een nieuwe Raad van Bestuur stond op de agenda. Van de huidige bestuursploeg stelden 5 personen zich opnieuw kandidaat, zij werden allen met een ruime meerderheid herverkozen. Claude Vanden Hurk, Kristof Van Daele en Stefaan Depaepe stelden zich niet meer kandidaat. We danken hen uiteraard voor de inspanningen die ze in de vorige periode hebben geleverd.

De komende 4 jaar zal de Raad van Bestuur van Triatlon Vlaanderen bestaan uit:

  • Luc Langeraert
  • Michaël Schouwaerts
  • Bart Thijs
  • Bieke Verscheure
  • Katty Van Driessche

Met de verkiezing van dit bestuur bevestigen de leden het vertrouwen in de mensen die ongeveer een jaar geleden hun verantwoordelijkheid opnamen. De ambitie om uit te groeien tot een servicegerichte ledenorganisatie en de Triatlon-en Multisport in Vlaanderen te doen groeien wordt hiermee bevestigd. De komende weken en maanden zal er hard gewerkt worden om het nieuwe beleidsplan 2021-2024 vorm te geven.De functieverdeling tussen de bestuursleden wordt binnenkort besproken.

Michaël Schouwaerts, huidig voorzitter: “Ik ben blij dat we het mandaat krijgen om de ingeslagen weg verder te zetten. Het afgelopen jaar is er bijzonder veel werk gebeurd om uitdagingen uit het verleden op te lossen. De federatie is nu stabiel en financieel gezond. We gaan nu met het bestuur en de medewerkers aan de slag om concrete verbeteringen voor onze leden te realiseren.”